Mezi naše produkty patří reklamní poutače, polepy aut, polepy výloh, potisk textilu, tisk samolepek, reklamní a dárkové předměty, vizitky, razítkamaturitní šerpy a stužky. Jsme vybaveni moderními technologiemi, které nám umožňují plně uspokojit požadavky našich zákazníků. Naším hlavním cílem je spokojenost klienta, které se snažíme dosáhnout především kvalitně odvedenou prací a osobním přístupem.

Naše rodinná firma vznikla v roce 1994. Úplné začátky firmy vycházely spíše ze záliby v kreslení a tvorbě grafiky pomocí tužky a nůžek. Postupem času jsme se vybavili počítačem, vhodným programem, dále plotrem a průběžně síty a dalším vybavením pro sítotisk. Jak se stupňovaly nároky našich zákazníků, doplňovali jsme naše pracoviště novými technologiemi, stroji a dalším vybavením.

Dnes firma disponuje dvěma tiskovými plotry ROLAND, laserovými tiskárnami, sítotiskovým pracovištěm pro tisk na fólie, papír a ploché předměty, pracovištěm pro potisk textilu s čtyřramenným karuselem, a sušícím tunelem a také pracovištěm pro termotransfer s plochými i čepicovými lisy. Další samostatné pracoviště je určeno pro digitální tisk s tvarovým ořezem.

Abychom byli schopni reagovat na požadavky trhu, je nutností stále inovovat. Proto se zajímáme o nové technologie, materiály i software v našem oboru a snažíme se je implementovat do praxe. Naši zaměstnanci pravidelně procházejí odbornými školeními a rozšiřují si tak své teoretické i praktické vědomosti a dovednosti. To vše nám umožňuje nabízet služby na profesionální úrovni.

Stále jsme rodinnou firmou s malým počtem zaměstnanců a stavíme na osobním kontaktu se zákazníkem.

Výhled do budoucna

Aktuálně sledujeme novinky v oblasti přímého digitálního potisku textilu a porovnáváme nabídky těchto zařízení, abychom vybrali stroj umožňující tisk ve vysoké kvalitě a dostatečném rozměru. Hlavním parametrem je pro nás ale kvalita a neopratelnost potisku.